exoneratiebeding

Een exoneratiebeding is een vrijwaring op grond waarvan, mits in het betreffend geval en onder de gegeven omstandigheden geldig, een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, ontstaan door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, wordt uitgesloten of beperkt.

Juridisch kader exoneratiebeding

Artikel 6:233 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:233 BW)

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar
a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of
b. indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Wij bieden op onze webshop een link aan met een product, prijs en beschrijving. Eventuele tikfouten, prijswijziging en of niet leverbare producten zijn voorbehouden.

Zodra op [bekijk/bestel] of [Meer informatie] wordt geklikt komt de bezoeker op de webpagina van de verkoper, wat duidelijk te onderscheiden is door de verschillende lay-out. Daar aangekomen kan de klant besluiten met de verkoper een overeenkomst aan te gaan en het gewenste product te bestellen.

Wij -als affilate-aanbieder- hebben géén inzicht op prijswijzigingen, géén invloed op bestellingen of betalingen  kunnen géén enkele garantie of invloed uitoefenen of het product wel of niet aan de verwachting voldoet.

Ook met retourneren of garanties hebben wij -als affilate-aanbieder- geheel géén zeggenschap en géén verplichtingen en wijzen derhalve iedere aansprakelijkheid af.

De klant (koper) heeft zich middels een koopovereenkomst verbonden met het bedrijf waarbij de bestelling tot uitvoer is gegaan. Wij kunnen géén registraties bijhouden van enerlei digitale persoonsgegevens, odat de aankoop niet bij ons gebeurt.

Vindplaats exoneratiebeding in de wet

Burgerlijk Wetboek
Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen
Afdeling 3. Algemene voorwaarden
Artikel 233